Термо
-вод е основана од Сулејман Османоски со помош на Кемал Османоски кој е дипломиран магистер по маркетинг, фирмата е основана во 2009 година која во текот на своето работење брои доста позитивни резултати. Со појавата на европската криза ние ја согледавме економската состојба во нашата земја па според тоа се појавивме со поволни цени, оваа фирма успева да се развива како резултат на доброто и квалитетно работење а со тоа се проширува и на пазарот, ние нудиме производи со поволни цени кои имаат висок квалитет, секој производ има гаранција и сервис. Нашиот работен персонал се состои од луѓе кои знаат успешно да ги извршуваат своите работни задачи благодарение на успешното работење и долгогодишното искуство. Поради поголемата побарувачка на пазарот од ваков тип на матријали се отворија уште две продажни места кои се на различни локации односно во Лабуништа и Подгорци. 


Нашето мото за работа се состои во тоа дека квалитетното работење носи успех, а самиот успех носи задоволни клиенти.


Термо-Вод проектира и изведува објекти од областа на термотехнички инсталации (греење-ладење и вентилација), гасоводни инсталации, проекти за заштеда на енергија и обновливи извори на енергија.