Тermo
-vod u themelua nga Sulejman Osmanoski me Qemal Osmanoski që ka një diplomë në MSc në Marketing, një firmë e themeluar në vitin 2009 se gjatë operacionit të saj të llogarisë rezultate mjaft pozitive. Me shfaqjen e krizës Evropiane e shohim situatën ekonomike në vendin tonë dhe në përputhje me atë zyrtare me çmime të përballueshme, kjo kompani arrin të rritet si rezultat i punës me cilësi të mirë dhe ajo u zgjerua në treg, ne ofrojmë produkte me çmime të favorshme që kanë cilësi të lartë, çdo produkt ka një garanci dhe të shërbimit. Stafi ynë i punës përbëhet nga njerëz që dinë se si me sukses të kryer detyrat e tyre në sajë të operacionit të suksesshëm dhe përvojë të gjatë. Për shkak të kërkesës në rritje në tregun e këtij lloji të materialeve janë hapur dy shitore që janë më shumë në vende të ndryshme apo në Labunishta Podgorci dhe.


Motoja jonë për punë është se puna cilësia e sjell sukses dhe suksesi sjell klientëve të kënaqur.


Термо-Вод projektuar dhe realizuar objekteve në terren instalime termotehnichki (ngrohje-ftohje dhe ventilim), instalimet e gazit, Ruajtja e projekteve energijan dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë.